Plan leczenia ortodontycznego

Dla każdego pacjenta opracowuję indywidualny plan leczenia ortodontycznego. Jest to możliwe dopiero po dokładnym rozpoznaniu wady zgryzu i określeniu oczekiwań osoby zainteresowanej podjęciem terapii. Wspomniany wyżej plan określa etapy oraz przybliżony czas trwania leczenia. Kosztorys i wycena zależy od zastosowanych rozwiązań. Trzeba zaznaczyć, że w toku leczenia może dojść do modyfikacji pierwotnego planu, co może wiązać się z wydłużeniem okresu użytkowania aparatu ale nie wpływa na ustalony koszt leczenia. O tym jednak na bieżąco informuję swoich pacjentów w czasie wizyt kontrolnych.

 

Jakie badania należy wykonać przed założeniem aparatu ortodontycznego?

Sama wizualna ocena jamy ustnej i stanu uzębienia nie wystarczy, by podjąć skuteczne leczenie ortodontyczne. Trzeba wykonać dodatkowe badania obrazowe, które są podstawą do opracowania planu terapii. Konieczne będzie zatem panoramiczne prześwietlenie wszystkich zębów (pantomogram) i wykonanie bocznego zdjęcia czaszki (zdjęcie cefalometryczne czyli telerentgenogram). W niektórych przypadkach zalecam także wykonanie tomografii stożkowej.

 

sztuczna szczęka